Αρχοντικά της Θεσσαλονίκης

                   The mansions of  Thessaloniki

 Πλούτωνος 31 / 31 Ploutonos str. 

          Συνοικία των "Πύργων και των εξοχών"

         District of  "The towers and the countrysides"

  Τραβήξετε κατά στις νοτιοανατολικές απολήξεις της πόλης.  Αρχιτεκτονικός πλούτος. Κάποια κατοικούνται,  άλλα είναι μπαράκια και  καφετέριες, άλλα  δημόσια κτήρια, άλλα τα τρώει ο χρόνος και η εγκατάλειψη.........σίγουρα θα σας ταξιδέψουν στο πλούσιο παρελθόν τους. Λεωφόρος Β. Γεωργίου και Β. Όλγας. Βίλα Μορντώχ, βίλα Μεχμέτ και Αχμέτ Καπαντζή, βίλα Αλλατίνη, βίλα Μπιάνκα,  βίλα Χατζημίσεφ, βίλα Μοδιάνο,  βίλαν Χατζηλαζάρου Σιάγα, ο πύργος του Τσακιρντέκη.......και πόσα άλλα. Όλα οικοδομήθηκαν  στη περίοδο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ρυθμός του εκλεκτικισμού. Εβραίοι σεφαραδίτες (καταγόμενοι από την Ιβηρική χερσόνησο), κάποιοι Ντονμέδες (εξισλαμισμένοι Εβραίοι), Βούλγαροι , Τούρκοι και Έλληνες.

  Τραπεζίτες, έμποροι, υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί,  βιομήχανοι, μεγαλοδικηγόροι, μαύρη φτώχια.......Την ονόμαζαν συνοικία των "Πύργων και των εξοχών".  

  Β. Γεωργίου 25 /25  V. Georgiou str. 

  Β. Γεωργίου 27 / 27 V. Geprgiou str. 

  Β. Γεωργίου 29 / 29 V. Georgiou str. 

1ο  Γυμνάσιο  Θεσσαλονίκης, οικία Θεόδωρου Χατζημίσεφ (1890)

1st  Secondary  School of  Thessaloniki, Theodoros Chadjimisef's house (1890)

Β.Ολγας 5 / 5 V.Olgas str.

1ο  Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης (παράρτημα,) οικία Ιωσήφ Μοδιάνο (1899)

1st  Secondary School  of Thessaloniki (annex),Joseph Modiano's  house (1899)

Β.Ολγας 7 / 7 V. Olgas str

Casablanca, Βίλα Μιχαηλίδη (1888)

Casablanca, Villa  Michailidis (1888)

Β. Ολγας 18 / 18 V.Olgas str.

Βίλα Σαλέμ (1878)

Villa Salem (1878)

Β.Ολγας 20 / 20 V. Olgas str.

   B.Ολγας 21 / 21 V. Olgas str.

Βίλα  Οσμάν Αλή Μπέη (1897)

Villa Osman Ali Bei  (1897)

Β. Ολγας 36 / 36 V. Olgas str.

Βίλα Αχμέτ Καπαντζή (1893)

Villa Achmet Kapantji (1893)

Β.Ολγας 105 /105 Olgas str.

Βίλα  Μεχμέτ Καπαντζή (τέλη 19ου αιώνα)

Villa Mechmet Kapantji (end of 19th century)

Από Β.Ολγας 108 / 108 V. Olgas str.

Βίλα  Μεχμέτ Καπαντζή (τέλη 19ου αιώνα)

Villa Mechmet Kapantji (end of 19th century)

Από Μ. Αλεξάνδρου / from M. Alexandrou

Chateau mon Bonheur  πύργος Τσακιρντέκη  (1890)

Chateau mon Bonheur  Tchakirdeki's  tower (1890)

Β. Ολγας 110 / 110 V. Olgas str.

Βίλα  Χατζηλαζάρου Σιάγα (1890)

Villa Chadjilazarou Siaga (1890)

Β. Ολγας 129 / 129 V. Olgas str.

Βίλα Αλλατίνη (1898)

Villa Allatini (1898)

Β.Ολγας 198 / 198 V. Olgas str.

Βίλα Μορντώχ (1905)

Villa Mordoch (1905)

Β. Ολγας και 25ης Μαρτίου / V. Olgas and 25th Martiou

  Δελφών και Β. Ολγας / Delfon and V. Olgas

 Εργοστάσιο "ΑΛΑΤΙΝΙ" / "ALATINI" factory 

Γεωργίου Παπανδρέου / G. Papandreou str. 

Βίλα Μπιάνκα, οικία Ντίνο Φερνάντεζ  Ντιάζ  (1911)

Villa Bianca, Dino Fernantez  Diaz's house (1911)

Β. Ολγας και Θεμιστοκλή Σοφούλη / V. Olgas and Themistokli Sofouli str. 

  ΡΟΤΟΝΤΑ 304μ.Χ. / ROTONDA 304 a.C

  Λογοθέτου 1 και 2 / 1 and 2 Logothetou str. 

  Θεμιστοκλή Σοφούλη 44 /  44 Themistokli Sofouli str. 

Βίλα Γιακό Μοδιάνο (1905)

Villa Giako Modiano (1905)

Φιλίππου Νίκογλου 1 / 1 Filippou Nikoglou str. 

  "Νέος Γαλέριος" / "Neos Galerios" 

  Μη παραλείψετε ένα πέρασμα από το "Νέο Γαλέριο" , εκεί στη πλατεία  Ναβαρίνου......όστρακα, κουσκούς και φάβα.

 Αφιερωμένο, σε όλους τους φίλους και τις φίλες της Σαλονίκης.....ξέρουν αυτοί .

 publication: 04.11.2019

Photography | Horizon Levante | tzan55@gmail.com | Ελλάδα

      σχόλια, ειδήσεις, πολιτισμός