top of page

           Φαράγγι του Λούσιου / Lousio's gorge

                                        εθνικό μονοπάτι 032 / national footpath 032

11.jpg

"Τήν δέ Γόρτυνα ποταμός διέξεισιν ύπό μήν τών περί τάς πηγάς όνομαζόμενος  Λούσιος, έπί λουτροίς δή τοίς Διός τεχθέντος - οί δέ άποτέρω τών πηγών καλούσιν άπό τής κώμης Γορτύνιον. Ούτος ό Γορτύνιος ύδωρ ψυχρότατον παρέχεται ποταμών."

Η Γόρτυς διασχίζεται από ένα ποτάμι που ονομάζεται Λούσιος ποταμός από εκείνους που ζουν περί τις πηγές του, γιατί σ΄ αυτόν έγινε το λούσιμο του νεογέννητου Δία - όσοι μένουν μακρύτερα από τις πηγές ονομάζουν τον ποταμό Γορτύνιο από την κώμη. Ο Γορτύνιος αυτός έχει νερό πιό κρύο από τα άλλα ποτάμια.

Παυσανίου Ελλάδος Περιηγήσεις  - Αρκαδικά VIII 27-28, 2

  Σύμφωνα με την Μυθολογία λοιπόν πήρε το όνομα Λούσιος επειδή στα νερά του έλουσαν τον νεογέννητο Δία οι νύμφες Νέδα,  Αγνώ και Θεισόα (για το κατέβασμα της  Νέδας σας έχουμε πει ΕΔΩ). Στο σημερινό αφιέρωμα το Horizon levante θα "περπατήσει" το φαράγγι του Λούσιου με τα χρώματα της Άνοιξης, ξεκινώντας από το Μουσείο Υδροκίνησης της Δημητσάνας, ακολουθώντας το μονοπάτι 032 και θα καταλήξει στην αρχαία Γόρτυνα. Η σήμανση είναι καλή με κόκκινα τετράγωνα. Εύκολη διαδρομή πνιγμένη στη βλάστηση και τα μνημεία: Θρησκευτικά (ναοί και Μονές, ασκηταριά, ερημητήρια) και κοσμικά (νερόμυλοι, νεροτριβές, μπαρουτόμυλοι, ταμπακόμυλοι κλπ). Από τα σημαντικότερα είναι η Παλαιά (10ος αιώνας) και η Νέα (17ος αιώνας ) Μονή Παναγίας του Φιλοσόφου, η Μονή του Τιμίου Προδρόμου (τέλη του 16ου αιώνα),ο νερόμυλος-νεροτριβή της μονής Προδρόμου, ο Άγιος Ανδρέας Γόρτυνος (14ος αιώνας) και η Αρχαία πόλη της Γόρτυνας (3ος αιώνας π.Χ.). Τα γεφύρια που θα συναντήσουμε πάνω στην πεζοπορική διαδρομή είναι του Τζανή, της Μονόπορης, ένα σύγχρονο με μέταλλο και ξύλο, και τέλος του Κόκκορη ή Πολυγένη στο τέλος της διαδρομής. Για να εξασφαλίσετε την επιστροφή σας στη Δημητσάνα πρέπει να έχετε όχημα δικό σας στο τέρμα ή να καλέσετε ταξί όπως κάναμε εμείς. 

  Many religious buildings have been located in the gorge of Lousios, including churches, monasteries, hermitages as well as secular buildings such as water-mills, gunpowder-mills, tobacco-mills etc.

1.jpg

 Δημητσάνα / Dimitsana village

Υ.Π 1.jpg
image.jpg
Υ.Π 2.jpg

 Το Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης στη Δημητσάνα είναι ένα θεματικό μουσείο που προβάλλει τη σημασία της υδροκίνησης στην παραδοσιακή κοινωνία, παρουσιάζοντας τις βασικές προβιομηχανικές τεχνικές που χρησιμοποιούν το νερό ως κύρια πηγή ενέργειας για την παραγωγή διαφόρων προϊόντων.

  The Open-Air Water Power Museum in Dimitsana (Peloponnese) is a thematic museum centred on the importance of hydraulic power in traditional societies, which presents the basic pre-industrial techniques using water as their main source of energy to produce various goods.

http://odysseus.culture.gr/h/1/eh151.jsp?obj_id=3263

2.jpg

Λίγο μετά το Μουσείο Υδροκίνησης

Shortly after the Water Power Museum

3.jpg

Γέφυρα Τζανή

Tzani bridge                                             

4.jpg

Γέφυρα Μονόπορης / Monopori Bridge

Το μονοπάτι 032 ακολουθεί το δρόμο προς τη Νέα μονή φιλοσόφου, μπορούμε να ακολουθήσουμε όμως και ξεχωριστό μονοπάτι χαμηλότερα της γέφυρας .

The footpath 032 follows the road, but  you can follow another footpath low down

5.jpg
6.jpg

  Η Νέα Μονή Φιλοσόφου στη δυτική πλευρά του φαραγγιού του Λούσιου ποταμού ιδρύθηκε περίπου στα μέσα του 17ου αι. Το καθολικό είναι εγγεγραμμένος σταυροειδής με τρούλο ναός, σύνθετου τετρακιόνιου τύπου και έχει λιτές όψεις με φτωχή κεραμοπλαστική διακόσμηση. Οι τοιχογραφίες που κοσμούν το ναό (1663) είναι κρητικής τεχνοτροπίας και αποδίδονται στο ζωγράφο Βίκτωρα. Διαθέτει επίσης αξιόλογο ξυλόγλυπτο τέμπλο.

 The new Monastery of Philosophos, which was built in order to replace the earlier, Byzantine one, lies in the western part of the Lousios gorge and was founded at the middle of the 17th century. The catholicon (main church) is a cross-in-square domed church of the composite, four-column type, with plain facades and poor brickwork decoration. The wall paintings inside the church are dated to 1663 and are the work of Victor, a representative of the Cretan School. The church also has an impressive wooden-carved iconostasis.

http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=1589

  Μετά τη Νέα Μονή αν θέλετε να επισκεφτείτε και την Παλιά "το λεγόμενο κρυφό σχολειό"  πρέπει να κάνετε μια μικρή παράκαμψη στα δεξιά σας πριν το κατέβασμα στο ποτάμι.

9.jpg
8.jpg
7.jpg

  Η παλαιά Μονή Φιλοσόφου είναι η πιο ιστορική και παλαιά μονή της Αρκαδίας και από τα παλαιότερα βυζαντινά μνημεία της Ελλάδας. Ιδρύθηκε το 963  από τον Ιωάννη Λαμπαρδόπουλο από τη Δημητσάνα, τον επονομαζόμενο «φιλόσοφο», ο οποίος ήταν γραμματέας («Πρωτοκρίτης») του αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά

Στενό μονοπάτι και σκαλιά σκαλισμένα στο βράχο οδηγούν στο οχυρωμένο συγκρότημα της παλιάς μονής φιλοσόφου.

Narrow footpath and slops carved into the rock lead to the fortieth complex of the old Philosofou  monastery. 

10.jpg
11.jpg

Το πέρασμα από την Δυτική όχθη στην Ανατολική / The passage from the West Bank to East

Σιδερένια γέφυρα πάνω σε στενό πέρασμα του ποταμού / Iron bridge over narrow point of the river

13.jpg
12.jpg
14.jpg

Μονή Προδρόμου / Prodromou monastery  (τέλη του 16ου αιώνα /   late 16th century )             

15.jpg

Ερείπια Νερόμυλου - νεροτριβής μονής Προδρόμου / Ruins watermill - fulling

16.jpg

Τέλος της διαδρομής Δημητσάνα - Γόρτυνα /  end of the path Dimitsana - Gortys

18.jpg

Ναός Αγίου Ανδρέα

Ο ναός αποτελεί δίκλιτη τρουλαία βασιλική, διαστάσεων 3,30 Χ 4,75μ. Ο τρούλος σαφώς υπερμεγέθης, κυλινδρικός και δυσανάλογος προς το όλο οικοδόμημα, είναι ελλειψοειδής και στηρίζεται στους ημικυλινδρικούς θόλους του ναού. Ο φωτισμός επιτυγχάνεται από τα έξι μικροπαράθυρα και τέσσερα πολύ μικρά (σχισμές) του τρούλλου.

Σε εντοιχισμένη πλάκα αναφέρεται ως έτος ανακαινίσεως του Ναού ο 1587. Η είσοδος του ναού βρίσκεται στη νότια πλευρά και πάνω απ΄αυτήν διακρίνουμε δύο σειρές οριζόντιων στρώσεων πωρολίθων, που μαρτυρούν θόλο που υπήρχε κάποτε.

Θεόδωρος ΑΘ. Μαραγκός, Θεολόγος Καθηγητής

Church of St. Andrew 14th century

17.jpg

Γέφυρα Κόκορη/Πολυγένη - Kokori / Polygeni bridge

λούσιος014.jpg
λούσιος016.jpg

                  Από το καλαίσθητο έντυπο του Δήμου Τρικωλώνων (2004).Σήμερα Δήμος Γορτυνίας

                 From the elegant form of Trikolonon Municipality (2004). Today Municipality Gortynias

                                                                                            Χαλκογραφία. Γεφύρι στο Γορτύνιο ποταμό

                                                                                          Copper engraving. Bridge on the river Gortinios

19.jpg

  Αρχαία Γόρτυς / Ancient Gortys 

  Η Γόρτυς ήταν αρχαία πόλη των Αρκάδων στην δεξιά όχθη του ποταμού Λούσιου.

 Gortys was an ancient city of Arcadian on the right bank of the river Lousios.

map 1.jpg
map 2.jpg
map 3.jpg
map 4.jpg
map 5.jpg

1.Δημητσάνα / Dimitsana                                                37.595273, 22.039373

2. Μουσείο Υδροκίνησης  / Water Power Museum           37.583395, 22.047281

3.Γέφυρα Τζανή / Tzani bridge                                       37.574617, 22.044654

4.Γέφυρα Μονόπορης / Monopori bridge                       37.571728, 22.044176

5.Νέα Μονή Φιλοσόφου / New Filosofou monastery        37.556829, 22.046396

6.Παλαιά Μονή Φιλοσόφου / Old Filosofou monastery     37.553602, 22.047036

7.Μεταλλική γέφυρα / metal bridge                                     

8.Μονή Προδρόμου / Prodromou monastery                 

9. Χαλάσματα νερόμυλου / Ruins watermill 

10. Άγιος Ανδρέας - Αρχαία Γόρτυς - Γέφυρα Κόκορη/Πολυγένη

      Church of St. Andrew - Ancient Gortys - Cocori/ Poligeni bridge

                                                                                      37.539775, 22.046013                  

publication: 20.03.2017

bottom of page