top of page

                            Δήλος / Delos 

                              37.398614, 25.264708

Σύρος011.jpg

   Σύντομη ιστορία της Δήλου 
   Η Δήλος, μια βραχονησίδα, μόλις 5 χμ. μήκους και 1300 μ. πλάτους, ήταν στην αρχαιότητα Ιερό νησί, επειδή εδώ γεννήθηκε ο Απόλλωνας και η Άρτεμις, δύο από τους πιο σημαντικούς θεούς του Ελληνικού πανθέου. Βρίσκεται στην καρδιά του Αιγαίου, στο κέντρο των Κυκλάδων που σχηματίζουν κυκλικό χορό γύρω της - "εστ?α των ν?σων" την ονομάζει ο Καλλίμαχος (3ος αι. π.Χ.), δηλαδή βωμό και κέντρο των νησιών. 

  Οι παλιότεροι κάτοικοι της Δήλου έκτισαν (γύρω στο 2.500 π.Χ.) τις ελλειψοειδείς καλύβες τους στην κορυφή του Κύνθου (113 μ. ύψος), από όπου, στις ταραγμένες και ανασφαλείς εκείνες εποχές, μπορούσαν εύκολα να εποπτεύουν και να ελέγχουν τη μικρή κοιλάδα και τη θάλασσα ολόγυρα. Οι Μυκηναίοι, που ήλθαν γύρω στα τέλη του 15ου αιώνα π.Χ., έχοντας ήδη εδραιώσει την κυριαρχία τους στο Αιγαίο, αισθάνθηκαν αρκετά ασφαλείς ώστε να εγκατασταθούν στην μικρή κοιλάδα πλάι στη θάλασσα. Το Απολλώνιο Ιερό, εδραιωμένο ήδη από τους Ομηρικούς χρόνους, έφθασε στη μεγαλύτερη ακμή του στη διάρκεια των αρχαϊκών (7ος-6ος αι. π.Χ.) και κλασικών (5ος-4ος αι. π.Χ.) χρόνων. Έλληνες απ’ όλο τον τότε ελληνικό κόσμο συγκεντρώνονταν στο νησί για να λατρέψουν τον θεό του φωτός Απόλλωνα και την δίδυμη αδελφή του Άρτεμη, θεά της Σελήνης. 

  Από το τέλος του 5ου αι. π.Χ., υπήρχαν ήδη λίγες κατοικίες και αγροικίες γύρω από το Ιερό. H πόλη, που σήμερα αντικρίζει ο επισκέπτης, αναπτύχθηκε μέσα σε λίγες δεκαετίες μετά το 166 π.Χ., όταν οι Ρωμαίοι, που ρύθμιζαν πλέον τις τύχες του Αιγαίου, κήρυξαν ατέλεια για το λιμάνι της Δήλου. Πλούσιοι έμποροι, τραπεζίτες και εφοπλιστές απ’ όλο τον τότε γνωστό κόσμο εγκαταστάθηκαν στο νησί προσελκύοντας ένα μεγάλο πλήθος οικοδόμων, τεχνιτών, γλυπτών και ψηφωτών, που έκτισαν γι’ αυτούς πολυτελείς κατοικίες, διακοσμημένες με τοιχογραφίες, ψηφιδωτά δάπεδα και αγάλματα. Το μικρό νησί πολύ σύντομα έγινε το maximum emporium totius orbis terrarum (Festus), δηλαδή το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της οικουμένης. 

  Υπολογίζεται ότι στις αρχές του 1ου αι. π.Χ. σ’ αυτό το μικρό νησί, που δεν είναι παρά μια κουκίδα στο χάρτη της Μεσογείου, κατοικούσαν περίπου 30.000 άνθρωποι και ότι στα λιμάνια του ήταν δυνατόν να διακινηθούν κάθε χρόνο 750.000 τόνοι εμπορευμάτων. 

  Ο πλούτος που συγκεντρώθηκε στο νησί και οι φιλικές σχέσεις των Δηλίων με τη Ρώμη ήταν η κύρια αιτία της καταστροφής. Η Δήλος καταστράφηκε και λεηλατήθηκε δυο φορές: το 88 π.Χ. από τον βασιλιά του Πόντου Μιθριδάτη, που ήταν σε πόλεμο με τους Ρωμαίους, και το 69 π.Χ. από τους πειρατές του Αθηνόδωρου, σύμμαχου του Μιθριδάτη. Από τότε το νησί έπεσε σε παρακμή και σταδιακά εγκαταλείφθηκε. 

  Οι ανασκαφές, που άρχισαν το 1872 και συνεχίζονται ακόμη, έχουν αποκαλύψει το Ιερό και ένα μεγάλο μέρος της κοσμοπολίτικης ελληνιστικής πόλης.

Συντάκτης

Π.Ι. Χατζηδάκης, αρχαιολόγος

Πληροφορίες: http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2371


 

Σύρος012.jpg

  a brief history of Delos 
  Delos must always raise some astonishment when one compares its size to its history. Although a small, rocky island, no more than 5 Km long and 1.300 m. wide, for ancient Greeks it was the most sacred place, because Apollo and Artemis, two of the most important deities of the Greek pantheon, were born there. It is situated in the heart of the Aegean, in the centre of the Cyclades that form a dance circle around it; “hearth of the islands” Callimachus (3rd cent. BC) calls it, i.e. shrine and centre of the islands. 

  The earlier inhabitants of Delos build (ca 2.500 BC) their simple dwellings on the top of the low hill Kynthos, where from they could easily inspect the sea around the island for coming enemies. The Mycenaeans, who came later on (end of 15th cent. BC), felt confident enough to settle in the small valley by the sea. 

  The Apollonian sanctuary, established at least since the 9th cent. BC, reached the peak of its glory during the archaic (7th-6th cent. BC) and classical (5th-4th cent. BC) period, when Hellenes from all over the Greek world gathered there to worship Apollo, the god of light, harmony and balance, and Artemis, the moon-goddess, his twin sister. 

  By the end of the 5th cent. BC there were already some houses and farms around the sanctuary. The town seen today developed rapidly after 167 BC, when, as a result of the declaration of Delos as a free port, all the commercial activity of the eastern Mediterranean was congregated on the isle. Rich merchants, bankers, and ship-owners from all over the world settled there, attracting many builders, artists and craftsmen who build for them luxurious houses, richly decorated with statues, frescoes and mosaic floors. The small island became soon the maximum emporium totius orbis terrarum - the greatest commercial centre of the world. 

  It is estimated that at the beginning of the 1st century BC, some 30.000 people were living on this little island that is no more than a dot on the map of the Mediterranean, and that it is likely that 750,000 tons of merchandise could be moved through its ports in a year. 

  The prosperity of the island and the friendly relations with the Romans were the main cause of its destruction. Delos was attacked and looted twice: in 88 BC by Mithridates, the King of Pontus, an enemy of the Romans, and later, in 69 BC, by the pirates of Athenodorus, an ally of Mithridates. Since then the island was gradually abandoned and fell rapidly into decline. 

  The excavations, that started in 1872 and are still in progress, have unearthed the Sanctuary and a good part of the cosmopolitan Hellenistic town.

Author

P.I. Chatzidakis, archaeologist

info:http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2371

Σύρος030.jpg
image.jpg

Yπερμεγέθεις  φαλλοί, ιερά σύμβολα της διονυσιακής λατρείας. 3ος -2ος αι. π.Χ.

Huge phalluses dedicated to Dionysus. 3rd-2nd cent. BC

info:http://odysseus.culture.gr/h/3/gh355.jsp?obj_id=2371

dilos.jpg

Το αρχαίο θέατρο / Ancient theater 

Σύρος014.jpg

Ναός  Απόλλωνος / Temple of Apollo  

Σύρος027.jpg

Κατοικίες / Housing

Σύρος013.jpg
Σύρος015.jpg
Σύρος016.jpg
Σύρος017.jpg

Άνδηρο των Ναξιακών Λεόντων, τέλη 7ου αι. π.Χ. 

The Terrace of the Naxian Lions, end of 7th cent. BC.

Σύρος018.jpg
Σύρος023.jpg
Σύρος024.jpg
Σύρος022.jpg

Τα πρωτότυπα στο μουσείο / The prototypes in the museum 

Σύρος019.jpg

 Tο Ίδρυμα των Ποσειδωνιαστών της Βυρηττού, 2ο αι. π.Χ

 The Establishments of the Poseidoniasts from Beirut, 2nd cent B.C

Σύρος026.jpg
Σύρος031.jpg
Σύρος028.jpg

O  Ναός της Ίσιδας. 2ος αι. π.Χ. / The Temple of Isis. 2nd cent. BC

Σύρος029.jpg
Σύρος020.jpg
Σύρος025.jpg

  Η Δήλος είναι ένα μικρό νησί ανάμεσα στη Μύκονο και τη Ρήνεια. Για να το προσεγγίσετε πρέπει πρώτα να πάτε στη Μύκονο και μετά με τα τοπικά καραβάκια να περάσετε στη Δήλο. Τα δρομολόγια δεν είναι πολλά  (http://www.delostours.gr/gr/) οπότε σε περίοδο αιχμής ίσως μια κράτηση  να ήταν χρήσιμη.   Το πρώτο καραβάκι ξεκινά από Μύκονο στις 09πμ και το τελευταίο από Δήλο 19.30μμ. Η διάρκεια του "ταξιδιού" είναι περίπου μισή ώρα (πήγαινε) και τα μελτεμάκια του καλοκαιριού κάνουν το πέρασμα αρκετά ζωηρό.

  Αφήστε λίγο χρόνο για τα μεζεδοπωλεία της Μυκόνου. Εμείς το κάναμε αυθημερόν (Σύρος - Μύκονος - Δήλος - Μύκονος - Σύρος) και βγήκε αρκετά στριμωγμένο...... 

Σύρος032.jpg

Μύκονος / Mykonos

Σύρος033.jpg

Μύκονος / Mykonos 

Σύρος034.jpg

Μύκονος / Mykonos

publication : 01.08.2017

bottom of page