top of page

                            Eleusis - Ελευσίνα

                                          Αρχαιολογικός χώρος - Archaeological site

000.jpg

    Δήμητρα Θεά της Γεωργίας - Demeter Goddess of Agriculture / Μουσείο Ελευσίνας - Archaeological Museum of Eleusis

 Το ιερό της Ελευσίνας υπήρξε ένα από τα σπουδαιότερα λατρευτικά κέντρα του αρχαίου κόσμου, όπου από τη Μυκηναϊκή Εποχή έως το τέλος του 4ου αι. μ.Χ. λατρευόταν συνεχώς η θεά Δήμητρα, θεά της ανανέωσης της φύσης και της βλάστησης των σιτηρών, που δίδαξε στους Ελευσίνιους την καλλιέργεια της γης και τις ιερές τελετές, τα πάνσεπτα μυστήρια, για τα οποία αξίωσε απόλυτη μυστικότητα.
Η Ελευσίνα ιδρύθηκε περί το 2000 π.Χ. στις πλαγιές του ανατολικού λόφου μιας χαμηλής λοφοσειράς στη Ν.Δ. γωνία του Θριάσιου πεδίου, κοντά στον Ελευσινιακό κόλπο και αναπτύχθηκε κατά τη Μυκηναϊκή Εποχή σε ισχυρά οχυρωμένη πόλη. Την εποχή αυτή χτίστηκε το μυκηναϊκό μέγαρο, που ταυτίσθηκε με τον πρώτο ναό της Δήμητρας, Β.Α. του Τελεστηρίου των κλασικών χρόνων.
Στη Γεωμετρική Περίοδο τη θέση των ιδιωτικών οικιών καταλαμβάνει ο χώρος του ιερού. Την ίδια εποχή, στα μέσα του 8ου αι. π.Χ., η λατρεία της θεάς από τοπική, αγροτική εορτή αποκτά πανελλήνιο χαρακτήρα.
Στα χρόνια του Σόλωνα (αρχές 6ου αι. π.Χ.) η Ελευσίνα προσαρτάται οριστικά στην Αθήνα και τα Ελευσίνια Μυστήρια καθιερώνονται ως αθηναϊκή εορτή. Την εποχή του Πεισίστρατου (550-510 π.Χ.) το ιερό και η πόλη, δυτικά του λόφου, περιβάλλονται από ισχυρό τείχος με πύργους.
Μετά την καταστροφή του από τους Πέρσες (480 π.Χ.) το ιερό ανακαινίζεται με την ανέγερση νέων κτηρίων, όπως του νέου μεγάλου Τελεστηρίου και της Στοάς του Φίλωνα, που χτίστηκε στην ανατολική πλευρά του Τελεστηρίου έναν αιώνα αργότερα.
Η τελευταία περίοδος ακμής του ιερού τοποθετείται στα Ρωμαϊκά Χρόνια, όταν ρωμαίοι αυτοκράτορες στολίζουν το ιερό με νέα λαμπρά οικοδομήματα όπως τα Μεγάλα Προπύλαια, τις Θριαμβικές Αψίδες, την Κρήνη, ναούς και βωμούς.
Στο τέλος του 4ου αι. π.Χ. τα Μυστήρια παρακμάζουν, ενώ με την εισβολή των Βησιγότθων του Αλάριχου το ιερό μετατρέπεται σε ερείπια και η λατρεία εγκαταλείπεται.

http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2373                                                             

00.jpg
0.jpg

      Περσεφόνη - Η φεύγουσα κορη                     Αντίνοος / Antinous

      Persephone - The fleeing daughter                  Μουσείο Ελευσίνας - Archaeological Museum of Eleusis    

  Ο επισκέπτης, μετά την είσοδό του στον Αρχαιολογικό Χώρο της Ελευσίνας συναντά τη Ρωμαϊκή Αυλή, στην οποία υπάρχουν ο ναός της Προπυλαίας Αρτέμιδος, η Εσχάρα, η Ρωμαϊκή Κρήνη και οι δύο Θριαμβικές Αψίδες. Στη συνέχεια εισέρχεται στο Ιερό της Δήμητρας από τα Μεγάλα Προπύλαια, δίπλα από τα οποία βρίσκεται το Καλλίχορον Φρέαρ. Στη συνέχεια διέρχεται από τα Μικρά Προπύλαια, δίπλα από τα οποία υπάρχει το Πλουτώνειο. Τέλος εισέρχεται στο Τελεστήριο, τον κυρίως ναό της Δήμητρος. 

http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2373  

1.jpg

Μεγάλα Προπύλαια - Great Propilaia

2.jpg

Βάσεις  κιονοστοιχιών των κεντρικών προπυλαίων - bases colonnades central propylaia

3.jpg

Roman Paved courtyard - Ρωμαϊκή Πλακόστρωτη αυλή

4.jpg
6.jpg
5.jpg
7.jpg
10.jpg
14.jpg
11.jpg
13.jpg
12.jpg
9.jpg
8.jpg

              Εικόνες από μαρμάρινα μέρη των Μεγάλων Προπυλαίων -  Marble pieces from great Propylaia

15.jpg
16.jpg
17.jpg
19.jpg
18.jpg
26.jpg
24.jpg
25.jpg
27.jpg
29.jpg
31.jpg
30.jpg
28.jpg
32.jpg
33.jpg
22.JPG
35.jpg
34.jpg

                                                                                    Αγέλαστος πέτρα - Sullen stone

36.jpg
37.jpg
39.jpg
41.jpg
50.jpg
43.jpg
44.jpg

Αναλημματικός τοίχος στοάς του Φίλωνα - Retaining wall         Νότια περιτοίχιση - south surrounding wall

42.jpg

Τοίχος περιβόλου - wall enclosure

                         Αρχαιολογικό μουσείο Ελευσίνας

                        Archaeological Museum of Eleusis

 

Προαύλιο
Μαρμάρινη σαρκοφάγος ρωμαϊκών χρόνων (2ος αι. μ.Χ.) με παράσταση της θήρας του Καλυδώνιου Κάπρου στην κύρια όψη της, δύο μεγάλες μαρμάρινες δάδες, σύνθετα κιονόκρανα των Μικρών Προπυλαίων και μαρμάρινα επιτύμβια αγγεία.

 

Courtyard
Marble sarcophagus of Roman Times (2nd century A.D.) with a scene of the hunting of the Calydonian Boar on the front. Also on display are two sizeable marble torches, some composite capitals from the Lesser Propylaea and some marble funeral vases.

48.jpg
45.jpg
52.jpg
46.jpg
49.jpg
47.jpg
51.JPG

Αίθουσα I
Πρωτοαττικός αμφορέας (650 π.Χ.) με παράσταση της τύφλωσης του Πολύφημου στο λαιμό και του μύθου του Περσέα και της Μέδουσας στο σώμα του. Η «Φεύγουσα Κόρη» (αρχές 5ου αι. π.Χ.) από το διάκοσμο της Ιεράς Οικίας.

Το ψηφισματικό ανάγλυφο των Ρειτών (421 π.Χ.).

Room I
Protoattic amphora (650 B.C.) with a scene of the blinding of Polyphemos on its neck and the legend of Perseas and Medusa on the body. The ?Fleeing Kore? (early 5th century B.C.), from the decoration of the ?Sacred House?.

The decree relief of Rheitoi (421 B.C.).

55.JPG
54.JPG
53.JPG
56.JPG
57.JPG

Αίθουσα ΙΙ
Ακέφαλο άγαλμα της θεάς Δήμητρας, πρωτότυπο έργο του τέλους του 5ου αι. π.Χ., από το εργαστήριο του γλύπτη Αγοράκριτου. Αναθηματικά ανάγλυφα που εικονίζουν την «αποστολή» του Τριπτόλεμου για τη διάδοση της καλλιέργειας της γης.

 

Room II
Headless statue of the goddess Demeter, original work of the late 5th century B.C., from the workshop of the sculptor Agorakritos. Votive reliefs depicting Triptolemos? mission to spread knowledge of how to cultivate the earth.

58.JPG
63.JPG
62.JPG
61.JPG
60.JPG

Αίθουσα IV
Δύο μαρμάρινοι ανδριάντες ρωμαίων αυτοκρατόρων και άγαλμα του Αντίνοου, ευνοούμενου του Αδριανού.

Room IV
In the centre of the room are two plaster models depicting the sanctuary in the 6th century B.C. (below) and in the Roman Period (above). Two marble statues of Roman emperors and a statue of Antinoos, a favorite of Hadrian.

65.JPG
74.JPG

Αίθουσα V
Το υπερφυσικού μεγέθους άγαλμα κιστοφόρου Κόρης, στο κέντρο της αίθουσας, είναι η μία από τις δύο Καρυάτιδες που στήριζαν τη στέγη των Μικρών Προπυλαίων (1ος αι. π.Χ.). Στην ίδια αίθουσα εκτίθενται δύο γύψινα προπλάσματα που αναπαριστούν το ιερό κατά τον 6ο αι. π.Χ. (στο κατώτερο επίπεδο) και κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους (στο ανώτερο επίπεδο).

Room V

The oversize statue of a cistophorus Kore, in the middle of the room, was one of two Caryatids that supported the roof of the Lesser Propylaea

(1st century B.C.).

67.JPG
70.JPG
66.JPG
68.JPG

Αίθουσα VI
Εκτίθενται αγγεία και άλλα μικροευρήματα από το ιερό και τα νεκροταφεία της αρχαίας Ελευσίνας. Αντιπροσωπεύονται όλες οι φάσεις ζωής στο χώρο, από τα προϊστορικά χρόνια έως την Υστερορωμαϊκή περίοδο. Επίσης σε μία προθήκη εκτίθενται πήλινοι και λίθινοι κέρνοι, χαρακτηριστικά σκεύη της

 ελευσινιακής λατρείας.

Room VI
The showcases in this room contain pottery and other small finds from the sanctuary and the cemeteries of ancient Eleusis. All phases of the life of the site are represented, from Prehistoric Times to the late Roman Period. In case 21 there are clay and stone kernoi, characteristic utensils of the

Eleusinian cults.

69.JPG

  Σαν βγείτε απ΄ τον αρχαιολογικό χώρο τραβήξτε κατά τη θάλασσα.  Πάρτε τον πεζόδρομο της Νικολαίδου. Πάει παράλληλα  με την ανατολική περιτοίχιση της αρχαίας Ελευσίνας. Φτάνοντας στο νερό κάντε αριστερά και επισκεφτείτε το λιμανάκι. Θα σας χαρίσει μοναδικά "κάδρα" το μισοβυθισμένο ξύλινο πλεούμενο. Δείτε αν πουλήθηκε η "ΜΕΛΕΤΙΑ" και ρίξτε και μια ματιά ακριβώς απέναντι στο μνημείο που είναι αφιερωμένο στο Βασίλη Λάσκο. Μας λέει ο Κραγάτσης πόσο αθυρόστομος ήταν. Στο στόμα του η βλαστήμια "γαμώ το σταυρό σου" πήγαινε σφαίρα. Πέθανε ανήμερα του Σταυρού στις  14 του Σεπτέμρη του 1943. Ήταν κυβερνήτης του υποβρυχίου "Κατσώνης" . Βυθίστηκε σε μάχη με γερμανικό καταδιωκτικό υποβρυχίων (UJ 2101)  ανοικτά της Σύρας.

Πίσω από το μνημείο είναι η Δραγούμη. Στο 31 έχει μύδια αχνιστά, στους τοίχους παλιές φωτογραφίες της Ελευσίνας και δυό γάτους θρεφτάρια........  

75.jpg
76.jpg
78.jpg
79.jpg
81.jpg
80.jpg
77.jpg

Μερικά χρήσιμα:

Οι πληροφορίες για τον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο της Ελευσίνας προέρχονται από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.

http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2373  

Οι ώρες και ημέρες επίσκεψης βρίσκονται εδώ http://odysseus.culture.gr/h/3/gh355.jsp?obj_id=2373

Μπροστά στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου υπάρχει χώρος στάθμευσης.

Οι  έξοδοι της Αττικής οδού προς Ελευσίνα  είναι αυτές  με τους αρ. 1 και 2

Το Λιμανάκι είναι εδώ: 38.036784, 23.537622

 Useful:
Information for  the site and the museum of Eleusis are from the website of the Ministry of Culture.
http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2373
Hours and days visiting are here http://odysseus.culture.gr/h/3/gh355.jsp?obj_id=2373
At front of the archaeological site's   entrance there is  parking.
The outputs of the Attiki Odos towards Elefsina are those  No 1 and No 2
Small port are here: 38.036784, 23.537622

Κάτι σαν υστερόγραφο.

Θα ΄ταν άδικο να μην σταθεί το αφιέρωμα για την αρχαία Ελευσίνα και στον Παναγιώτη Φαρμάκη. Όσοι- σες έχετε δει το μικρό αυτό διαμάντι, την ταινία του Φίλιππου Κουτσαφτή  "Αγέλαστος Πέτρα"  θα ξέρετε για τον Παναγιώτη Φαρμάκη. Πάντα με καλυμμένο το κεφάλι του ο Παναγιώτης τριγυρνούσε όλη την Ελευσίνα με σκοπό να βρει θαμμένα και μπαζωμένα  αρχαία να τα φορτώνει πότε στον ώμο του και τα πιο βαριά σε ΄να καροτσάκι και να τα πηγαίνει στην αρχαιολογική  υπηρεσία της Ελευσίνας.

agelastos-petra-300x169.jpg
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ .jpg

Ο Κουτσαφτής μας λέει στην ταινία του για το καλυμμένο πρόσωπο του Παναγιώτη: "θέλει να καλύψει το φωτοστέφανο της αγιοσύνης του"  και όταν τον ρώτησε "Παναγιώτη που μένεις;" του απάντησε "Πάνω στη γη και κάτω από τα σύννεφα". Διαβάσαμε με μεγάλη μας λύπη ότι  τον Παναγιώτη Φαρμάκη τον πάτησε αυτοκίνητο ενώ επιδιδόταν στην αγαπημένη του ασχολία, να ψάχνει και να ξεθάβει τα αρχαία. Χωρίς συγγενείς, αλλά με μοναδικούς φίλους τους αρχαιολόγους οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία.......

publication: 03.04.2016

bottom of page