top of page

                       Κάστρο Λαμίας / Lamia castle

          Αρχαιολογικό μουσείο / Archaeological Museum

Κάστρο Λαμίας Β.Α. πύλη 1.JPG
Κάστρο Λαμίας ακροπύργιο 1.JPG
Κάστρο Λαμίας ακροπύργιο 2.JPG

  B.A.πύλη / Β. ακροπύργιο - N.E. gate / N. tower

Κάστρο Λαμίας ακροπύργιο 3.JPG
Κάστρο Λαμίας Β.Α. πύλη 2.JPG
Κάστρο Λαμίας ακροπύργιο 4.JPG
DSCN2199.JPG
Κάστρο Λαμίας Β.Α. περιτοίχηση.JPG

  Β.Α. περιτοίχιση / Ν.Ε.wall 

  Το Κάστρο της Λαμίας βρίσκεται στο ψηλότερο τμήμα της πόλης, στην κορυφή ενός βραχώδους λόφου. Δεσπόζει της γύρω περιοχής και ελέγχει την κοιλάδα του Σπερχειού έως το Μαλιακό κόλπο και το πέρασμα που οδηγεί διαμέσου της Όθρυος στη Θεσσαλία. Είναι το σημαντικότερο μνημείο και ο πλέον άμεσος μάρτυρας της ιστορίας της πόλης. Το αρχαιότερο τμήμα του περιβόλου της είναι κτισμένο κατά το πολυγωνικό σύστημα και χρονολογείται στον 5ο αι. π.Χ. Ο χώρος κατοικήθηκε στην περίοδο της Τουρκοκρατίας και στη νοτιοδυτική γωνία κατασκευάστηκε τζαμί. Κατά το Λαμιακό πόλεμο (323/2 π.Χ.), ο στρατηγός των Αθηναίων Λεωσθένης σκοτώθηκε έξω από τα τείχη της πόλης, ενώ πολιορκούσε τους Μακεδόνες που υπερασπίζονταν τη Λαμία. Το 190 π.Χ. ο ύπατος Μάνιος Ακίλος Γλαβρίων κατέλαβε και λεηλάτησε άγρια την πόλη. Την εποχή του Ιουστινιανού η ακρόπολη εντάχθηκε πιθανότατα στο πρόγραμμα επιδιόρθωσης των οχυρών μεταξύ της Θεσσαλίας και των Θερμοπυλών. Το 13ο και 14ο μ.Χ. πέρασε διαδοχικά στα χέρια των ξένων κατακτητών του Μεσαίωνα, κυρίως των Φράγκων και των Καταλανών και ονομάστηκε "Κάστρο". Το 1446 κατελήφθη οριστικά από τους Τούρκους και παρέμεινε στην κατοχή τους έως την απελευθέρωση της Λαμίας το 1833. Την εποχή του Όθωνα κτίστηκε στο κεντρικό πλάτωμα στρατώνας για τις ανάγκες των παραμεθόριων δυνάμεων. Το Κάστρο συνέχισε να χρησιμοποιείται για στρατιωτικούς σκοπούς έως την αρχή του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Από το 1994, το Αρχαιολογικό Μουσείο Λαμίας στεγάζεται στον πρώτο όροφο του στρατώνα που επισκευάστηκε γι αυτό τον σκοπό.

 Συντάκτης Ελένη Ζάχου Αρχαιολόγος

Lamia Castle stands at the highest part of the town, on the summit of a rocky hill. It dominates the surrounding area and controls the valley of the river of Spercheis as far as the Malian gulf, and the pass that leads through mount Orthrys to Thessaly. It is a highly important monument and bears direct witness to the history of the town. The earliest part of the fortification has polygonal masonry and dates from the 5th B.C., when Lamia became capital of Malis. The area was occupied during the Ottoman period, and a mosque was erected in the south-west corner. During the Lamian War (323/2 B.C), the Athenian general Leosthenes was killed outside the walls of the city while besieging the Macedonians who were dending Lamia. In 191 B.C, the Roman consul Marius Aquilius Glabrio captured the city and savagely plundered it. At the time of Justinian the acropolis was probably included in the programme of repairs to the forts between Thessaly and Thermopylae. In the 13 and 14th century B.C. it passed successively into the hands of the foreign conquerors of the Middle Ages, particularly the Franks and Catalans, and was called Kastro. In 1466, it was finally captured by the Ottoman Turks, who retained possession of it until Lamia was liberated in 1833. At the time of king Otto, an army barracks was erected in the central square to be used by the troops guarding the border, which was then just north of Lamia. The Castle continued to be used for military purposes until the beginning of the Second World War. Since 1994, the Lamia Archaeological Museum has been housed on the first floor of the barracks, which was repaired for the purpose.

 Author  Eleni Zachou Archaeologist

from the site: http://odysseus.culture.gr/h/3/eh351.jsp?obj_id=20544

Κάστρο Λαμίας δυτική περιτοίχηση 2.JPG
Κάστρο Λαμίας δυτική περιτοίχηση 1.JPG
Κάστρο Λαμίας δυτική περιτοίχηση 5.JPG
Κάστρο Λαμίας δυτική περιτοίχηση 3.JPG

  Δ.περιτοίχιση / W. wall

Κάστρο Λαμίας Ν. πύργος.JPG
Κάστρο Λαμίας Α. πύργος.JPG

  Νότιος και Ανατολικός πύργος / S. and E. tower

Κάστρο Λαμίας Ν.Α. περιτοίχηση.JPG
Κάστρο Λαμίας Ν.Α. πύλη 2.JPG
Κάστρο Λαμίας Ν.Α. πύλη 1.JPG

  Ν.Α. περιτοίχιση και Ν.Α. πύλη / N.S. wall and N.S. gate 

Κάστρο Λαμίας το αρχαιολογικό μουσείο 3.
Κάστρο Λαμίας το αρχαιολογικό μουσείο 1.

 Αρχαιολογικό μουσείο Λαμίας / Archaeological museum of Lamia

  Το Αρχαιολογικό Μουσείο Λαμίας στεγάζεται στον αναστηλωμένο οθωνικό στρατώνα, που βρίσκεται στην ακρόπολη της αρχαίας Λαμίας στον κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο του Κάστρου της Λαμίας. Στο ισόγειο του Μουσείου εκτίθενται ένα μαρμάρινο άγαλμα φιλοσόφου σε φυσικό μέγεθος, ρωμαϊκών χρόνων, από τον Αχινό, ένα σύνολο επιτύμβιων στηλών, τύπων συναντώμενων στη Φθιώτιδα και μία απελευθερωτική επιγραφή δούλων από τον Αχινό. Στον πρώτο όροφο, εκτίθενται γλυπτά, όπως κεφαλές, κορμοί, αναθηματικά ανάγλυφα. Ένα σημαντικό για την εικονογραφία του είναι το μαρμάρινο αναθηματικό ανάγλυφο στην Αρτέμιδα Ειλείθυια του τέλους του 4ου αι. π.Χ, το οποίο εντάσσεται στον κύκλο της Πραξιτέλειας Σχολής. Στις προθήκες Ι και Ια-Ιβ, της βόρειας αίθουσας, εκτίθενται ευρήματα της νεολιθικής εποχής, όπως κεραμικοί τύποι όλων των φάσεων της εποχής, πήλινα ειδώλια, κοσμήματα και σφονδύλια. Οι επόμενες περιλαμβάνουν ευρήματα της πρώιμης εποχής του Χαλκού (προθήκες ΙΙ και ΙΙα-β) και της μέσης εποχής του Χαλκού (προθήκες ΙΙΙ και ΙΙΙα-β) με χαρακτηριστικούς τύπους αγγείων, πήλινων και λίθινων. Σημαντικό θεωρείται ένα περίαπτο-σφραγίδα από στεατίτη. Στη συνέχεια εκτίθενται προϊόντα κεραμικής, μεταλλοτεχνίας και μικροτεχνίας της ύστερης εποχής του Χαλκού. Συγκεκριμένα, στις προθήκες IV και V, σε σχηματοποιημένα ομοιώματα άνδρα και γυναίκα διατάσσονται αντικείμενα χαρακτηριστικά κάθε φύλου, όπως όπλα, εργαλεία, κοσμήματα και εξαρτήματα ενδυμασίας. Στις προθήκες VII, VIII και ΙΧ παρατίθενται όλοι οι κεραμικοί τύποι της ύστερης εποχής του Χαλκού και της μεταβατικής περιόδου, ενώ στην προθήκη VI υπάρχουν πολύτιμα αντικείμενα της εποχής, όπως χρυσά κοσμήματα, σφραγιδόλιθοι, ειδώλια και ένα τμήμα εικονιστικού κρατήρα με παράσταση πολεμικού πλοίου από τον Κύνο. Ακολουθούν τα ευρήματα της πρωτογεωμετρικής-γεωμετρικής εποχής με αγγεία (προθήκη Χ και ΧΙΙα) και αντικείμενα μεταλλοτεχνίας τοποθετημένα σε σχηματοποιημένα ομοιώματα άνδρα και γυναίκας, χαρακτηριστικά κάθε φύλου, όπως όπλα, εργαλεία, κοσμήματα και εξαρτήματα ενδυμασίας. Ακολουθούν τα ευρήματα της αρχαϊκής εποχής, στην οποία κυριαρχούν τα ευρήματα από το Μαντείο του Απόλλωνα στο Καλαπόδι, όπως η στέγη και τα κιονόκρανα του ναού, ο βωμός με τα αφιερώματά του, χάλκινοι τρίποδες και αφιερώματα του ναού (προθήκη ΧΙΙΙγ και XIVα). Εκτίθεται χάλκινο κράνος, ιλλυρικού τύπου, από την Ευρυτανία, στέγη και τμήμα γείσου αρχαϊκής στοάς. Η προθήκη XIV περιλαμβάνει αφιερώματα από άλλα ιερά της Φθιώτιδας, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει αγαλμάτιο Αρτέμιδας από τη Μελιταία και ακόμη ένας μαρμάρινος κορμός Δήμητρας. Στη νότια αίθουσα εκτίθενται ευρήματα κλασικών, ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων με χαρακτηριστικά κεραμικά και γυάλινα αγγεία (προθήκες XV και XVI), καθώς και πήλινα ειδώλια (προθήκη XVII). Η προθήκη XVIII περιλαμβάνει διακοσμημένα αγγεία, όπως μελανόμορφα, ερυθρόμορφα, λευκές ληκύθους, πινάκια, που μαρτυρούν σχέσεις με Αττική, Κόρινθο και Βοιωτία. Κοσμήματα, σκεύη, εργαλεία, όπλα και τμήματα αγαλμάτων από χαλκό και σίδηρο εκτίθενται στην προθήκη ΧΧΙΙ, πήλινες μάσκες Διονύσου και Περσεφόνης στην προθήκη ΧΙΧ και αντικείμενα αφιερωμένα στο παιδί στην προθήκη ΧΧ. Αναπαρίστανται με πρωτότυπα υλικά οι επικρατέστεροι τύποι τάφων της περιοχής, συνοδευόμενοι από τις αντίστοιχες επιτύμβιες στήλες. Η προθήκη ΧΧΙα περιέχει τεφροδόχο αγγείο και η προθήκη ΧΧΙβ έναν σημαντικό ερυθρόμορφο κρατήρα του 5ου αι. π.Χ με παράσταση από τον ορφικό κύκλο. Εκτίθεται επίσης μωσαϊκό δάπεδο ελληνιστικών χρόνων με παράσταση Τριών Χαρίτων, πάνω από το οποίο υπάρχει αναπαράσταση τράπεζας με σκεύη φαγητού. Τα χρυσά κοσμήματα των ελληνιστικών χρόνων εκτίθενται στην προθήκη XXVI, ενώ χαρακτηριστικά αγγεία ρωμαϊκών χρόνων στην προθήκη XXV. Αφιερωμένη στην οικονομία είναι η προθήκη XXVII, όπου εκτίθενται προνομισματικές μορφές χρήματος, νομίσματα κοπής φθιωτικών πόλεων και ξένων κοπών που κυκλοφορούσαν στην περιοχή, όπως και ένα ρωμαϊκό σταθμίο με προτομή Αθηνάς.

 Συντάκτης

Ελένη Ζάχου, αρχαιολόγος

  The Lamia Archaeological Museum is housed in the restored Othonian barrack on the akropolis of ancient Lamia, whithin the declared archaeological site of Lamia Castle. On the ground-floor of the Museum, a life size marble statue of a philosopher of Roman date, from Achinos, a group of grave stelai of types familiar in Phthiotis, and a manumission inscription from Achinos are exposed. On the first-floor landing, smaller sculptures are displayed, such as torsos, heads, and votive reliefs. The most important piece of sculpture is the marble votive relief dedicated to Artemis Eileithyia, which dates at the end of the 4th c. BC. The iconography of the above relief has been attributed to the school of Praxiteles. Cases I and Ib display finds of the Neolithic period, including characteristic pottery, tools, terracotta figurines, jewellery, and spindlewhorls. The next Cases includes finds of the Early Bronze Age (Cases II and IIb) and the Middle Bronze Age (Cases III and IIIa-b), such as characteristic examples of pottery, jewellery, figurines, and tools. One notable find of the Middle Bronze Age period is a steatite seal-amulet.In the next Case pottery, metal objects from Late Bronze Age are displayed. Cases IV and V include shcematic figurines of a man and woman, around which artefacts characteristic of each sex, such as weapons, tools, jewellery, dress accessories are arranged. In Cases VII, VIII and IX, the pottery types of Late Bronze Age and Transiotional period are set side by side, wlile Case VI includes fabulous findsof Late Bronze Age, such as gold jewellery, sealstones, figurines, and a piece from iconographic crater, from Kynos with representation of a warship. Cases X, XII and XIIa include pottery and metal objects from Protogeometric-Geometric period. In Case XI, on schematic figurines of a man and woman, objects typical of each sex, such as weapons, tools, jewellery and dress accessories are dieplayed. The large part of the display of the Archaic period is devoted to finds from the Oracle of Apollo at Kalapodi, including the roof and column capitals of the temple, the altar with its dedications, bronze tripods, small finds, weapons, mainly dedications in the sanctuary. A bronze Illyrian helmet from Eurytania is also on display. Roof and part of a cornice of an Archaic stoa with dedications from other sanctuaries in Phthiotis, among them the statuette of Artemis from Melitaia and a marble torso of Demeter have been exposed. The south room houses a display of Classikal, Hellenistic and Roman objects. Cases XV and XVI exhibit characteristic ceramic and glass vessels of the above periods. Case XVII contains a variety of clay figurines, and Case XVIII has a display of decorated pottery, including black-figure and red-figure pots, white-ground lekythoi and polychrome dishes, which demostrate close contacts with the great centres of the Classical period, such as Attica, Corinth, Boeotia. Jewellery, vessels, toolw, weapons and parts of statues made of bronze and iron, dating from the Classical and hellenistic periods are exhibited in Case XXII, and terrcotta masks of Dionysos and Persephone in Case XIX. Case XX is devoted to children; Reconstructions in the original materials of the mostcommontomb types were exposed in the corner of the room, accompanied by the appropriate grave stelai. Case XXIa contains a cinerary urn of Classical date, and Case XXIb exhibits the 5th c. BC Attic red-figure krater with a rare scene from the Orphic cycle. Assemblages of domestic pottery of Classical and Hellenistic date are on display in Unit XXIII, in front of which is exhibited a Hellenistic mosaic floor with a representation of the Three Graces, and a reconstruction of a table with vessels for food consumption. Case XXVI contains gold jewellery of the Hellenistic period and Case XXV pottery types of Roman times. In Unit XXIV are displayed finds connected with architecture in the Hellenistic period (nails, hinges, locks,etc.); the Case is surrounded by a roof of Hellenistic date, a clay bathtub, and water-supply and drainage pipes. Case XXVII is devoted to the economy, with precoinage forms of money, coins minted by the cities of Phthiotis, and foreign issues that circulated in the region, and also a Roman balance weigth with bust of Athena.

Author

Eleni Zahou, archaeοlogist

from the site: http://odysseus.culture.gr/h/3/eh351.jsp?obj_id=20544

Αρχαιολογικό μουσείο Λαμίας
Αρχαιολογικό μουσείο Λαμίας
Αρχαιολογικό μουσείο Λαμίας
Αρχαιολογικό μουσείο Λαμίας
Αρχαιολογικό μουσείο Λαμίας
Αρχαιολογικό μουσείο Λαμίας
Αρχαιολογικό μουσείο Λαμίας
Αρχαιολογικό μουσείο Λαμίας
Αρχαιολογικό μουσείο Λαμίας
Αρχαιολογικό μουσείο Λαμίας
Αρχαιολογικό μουσείο Λαμίας
Αρχαιολογικό μουσείο Λαμίας
Αρχαιολογικό μουσείο Λαμίας
Αρχαιολογικό μουσείο Λαμίας
Αρχαιολογικό μουσείο Λαμίας
Αρχαιολογικό μουσείο Λαμίας
Αρχαιολογικό μουσείο Λαμίας
Αρχαιολογικό μουσείο Λαμίας
Αρχαιολογικό μουσείο Λαμίας
Αρχαιολογικό μουσείο Λαμίας
Αρχαιολογικό μουσείο Λαμίας
Αρχαιολογικό μουσείο Λαμίας
Αρχαιολογικό μουσείο Λαμίας
Αρχαιολογικό μουσείο Λαμίας
Αρχαιολογικό μουσείο Λαμίας
Αρχαιολογικό μουσείο Λαμίας
Αρχαιολογικό μουσείο Λαμίας
Αρχαιολογικό μουσείο Λαμίας
Αρχαιολογικό μουσείο Λαμίας
Αρχαιολογικό μουσείο Λαμίας

  Mωσαϊκό δάπεδο ελληνιστικών χρόνων με παράσταση Τριών Χαρίτων, πάνω από το οποίο υπάρχει αναπαράσταση τράπεζας με σκεύη φαγητού.

  Hellenistic mosaic floor with a representation of the Three Graces, and a reconstruction of a table with vessels for food consumption

Αρχαιολογικό μουσείο Λαμίας

 Μαρμάρινο αναθηματικό ανάγλυφο στην Αρτέμιδα Ειλείθυια του τέλους του 4ου αι. π.Χ, το οποίο εντάσσεται στον κύκλο της Πραξιτέλειας Σχολής.

Marble votive relief dedicated to Artemis Eileithyia, which dates at the end of the 4th c.

Αρχαιολογικό μουσείο Λαμίας

 Σας έχω μιλήσει για το φάρο στη Σκάρφεια, για τις θερμές πηγές  "Καλλυντικά" , για το Καλλίδρομο, την Οίτη, τη γέφυρα του Γοργοποτάμου,  ποτέ όμως για το "Κάστρο της Λαμίας" και το αρχαιολογικό της μουσείο.

  Για τη πόλη δεν έχω να σας πω και πολλά. Δεν θα ήθελα ωστόσο να την αδικήσω αφού ο χρόνος που της έχω αφιερώσει είναι ελάχιστος......Συνήθως τραβάω για τις απολήξεις της Οίτης  και του Καλλίδρομου ,στον "Τεμπέλη" για πέστροφα και στα "Ψωρονέρια".   Μπορούμε να δούμε όμως το κάστρο και το αρχαιολογικό της μουσείο. Έχει και ωραίο αγνάντι από κει πάνω. Γι'  αυτό εξάλλου είναι και σε αυτή τη θέση.

   Η αρχαιολογική συλλογή του μουσείου είναι από τις ωραιότερες που έχω  δει και το κτίσμα πολύ καλά διατηρημένο κι ας είναι αιωνόβιο.

  Οι χρονικές περίοδοι στην λιθοδομή είναι εμφανείς ειδικά στο Β. ακροπύργιο πριν την είσοδο του επισκέπτη από την Β.Α. πύλη στον εσωτερικό περίβολο του κάστρου. Από τα εκθέματα τις συλλογής "κρατώ"  το χρυσό στεφάνι, τις τρείς χάριτες ( μωσαϊκό ), το ανάγλυφο της Αρτέμιδος , τη γυμνόστηθη θεά και τη ξενάγηση του Σπύρου.

  Μετά πάρτε τον προαστιακό από το Σ.Σ. της Λαμίας και κατεβείτε στο Σ.Σ της Αγίας Μαρίνας. Μια στάση πριν τη Στυλίδα.  Αξίζει μια καλησπέρα  η "γέφυρα" του 1892. Είναι στη προβλήτα που μετέφεραν τα βαγονέτα  το μετάλλευμα από τα μεταλλεία του  Δομοκού  στα πλοία. Λένε πως τα σχέδια είναι του  Γκούσταβ Άιφελ......μπορεί.

  Για μετά όταν σας πάρει η νύχτα αφήστε το σώμα σας να σας οδηγήσει στη Δαμάστα, στα "ψωρονέρια".

Αγία Μαρίνα / Λαμία

  Αγία Μαρίνα/ Agia Marina (38.895393, 22.582144)

Αγία Μαρίνα _ Λαμία
Αγία μαρίνα _ Λαμία

  Σ.Σ Αγίας Μαρίνας / R.S. Agia Marina

Αγία Μαρίνα _ σκάλα

  Αγία Μαρίνα - η "σκάλα" / "skala"

_Ψωρονέρια_

  publication: 22.01.2020

 Τα "Ψωρονέρια" / "Psoroneria" thermal spring

             (38.804216, 22.494788)

  photo: https://www.mag24.gr/psoroneria-poume-kai-kamia-afthormiti-alitheia-pou-den-vlaptei-skopo-2/

bottom of page