χρόνια πολλά


Ενόψει τούτων ερωτάται: ποιος θα μας ξαναφέρει τη λαχτάρα; Ενόψει τούτων ερωτάται: Πότε θα ξανανθίσουν τα ποιήματα; Πότε θα ξανανάψουν οι φωτιές; Ενόψει τούτων ερωτάται: ποιος είναι αυτός που παίζει με τις λέξεις; ποιος είναι αυτός που μας μαυρίζει την ψυχή; Ενόψει τούτων ερωτάται: γιατί χαθήκαμε; πότε θα ξανατρέξουμε στα πράσινα λιβάδια; Ενόψει τούτων ερωτάται: ποιος παραμονεύει τις στιγμές μας; ποιος βάρβαρος ξεβράζει επιστήμη; Ενόψει τούτων ερωτάται: ποιος έστριψε τη βίδα; ποιος έκλεισε τις πύλες; Ενόψει τούτων ερωτάται...

ΜΟΥΡΓΚΑ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us

    Photography | Horizon Levante | tzan55@gmail.com | Ελλάδα

          σχόλια, ειδήσεις, πολιτισμός